Angol nyelv Magyar nyelv

Obrázky

Fotky o činnosti Meskej Samosprávy Gyömrő (hlavny partner)


Otvorenie usporiadania_2012.11.29

Stav pred odstránením stavby

Stavba_Marec

Stavba_Apríl

Stavba_Jún

Stavba_Júl

Ukoncenie stavby

Workshop1_2013.10.17

Miestne obchádzky na Slovensku

Workshop2_2013.12.10.

Workshop_2014.01.30.

Workshop_2014.02.21.

Inkubátorház megnyitó_2014.03.20.

Workshop5_2014.04.10.

Workshop6_2014.04.23.

Részvétel a partneri nyitókonferencián, épületbejáráson_2014.06.06

Zárórendezvény_2014.07.29

Partneri zárókonferencia_2014.08.26

Fotky o činnosti Mérey Civilnej Spoločnosti (partnera projektu) SEM kliknút.

Mobilné aplikácie:
[ Úvodná stránka ] | [ Gyömrő web ] | [ Odkaz ]
| husk.gyomro.hu |